Samenstelling

De raadscommissie vergadert in een drietal vergaderblokken en heeft in totaal 18 leden.

Commissie van advies

In de gemeente Rozendaal is een Commissie van Advies ingesteld. Deze  commissie dient de raad van advies  bij de voorbereiding van de besluitvorming.

Samenstelling "Vaste commissie van advies gemeente Rozendaal"

Iedere fractie uit de raad is in de commissie vertegenwoordigd door een raadslid en eventueel een zogenaamd buitenlid. Dit zijn leden van de partij die niet in de raad zijn benoemd maar als commissielid zijn voorgedragen door hun fractie.

De commissie van advies vergadert in drie blokken:

  • Algemene Zaken en Financiën
  • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
  • Sociaal Domein
BLOK Algemene Zaken en Financiën (AZ en FIN)

Leden:

Foto: commissielid dhr. G.J. Willemse

Dhr. G.J. Willemse (raadslid R'74)

Foto: commissielid dhr. RJ. de Jonge

Dhr. R.J. de Jonge (commissielid R'74)

Foto: commissielid dhr. W.F. van den Akker

Dhr. W.F. van den Akker (raadslid PAK)

Foto: commissielid dhr. W.Ph. Jansen

Dhr. W.Ph. Jansen (raadslid PAK)

Foto: commissielid dhr. R.H. Zendijk

Dhr. R.H. Zendijk (raadslid BGR)

Foto: Dhr H.C. Bisterbosch (commissielid)

Dhr. H.C. Bisterbosch (commissielid BGR)

 
BLOK Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer (VROM en OW)

Leden:

Foto: commissielid dhr. G.H. van Gorkum

Dhr. G.H. van Gorkum (raadslid R'74)

Foto: commissielid dhr. W.H. Hoek

Dhr. W.H. Hoek (commissielid R'74)

Foto: commissielid dhr. W.Ph. Jansen

Dhr. W.Ph. Jansen (raadslid PAK)

 

'Foto volgt'

 

Dhr. H.G.E. Boers (commissielid PAK)

Foto: raadslid dhr. G.H.W. Diepenbroek

Dhr. G.H.W. Diepenbroek (raadslid BGR)

Foto: commissielid dhr. M. Ruseler

Dhr. M. Ruseler (commissielid BGR)

 
BLOK Sociaal Domein

Leden:

Foto: commissielid mevr. C.H. ter Brugge

Mevr. C.H. ter Brugge (raadslid R'74)

Foto: commissielid mevr. N.K. Jurriens

Mevr. N.K. Jurriens (commissielid R'74)

Foto: commissielid mevr. C.P.M. van der Pas

Mevr. C.P.M. van der Pas (raadslid PAK)

Foto: raadslid dhr. W.F. van den Akker

Dhr. W.F. van den Akker (raadslid PAK)

Foto: commissielid mevr. E.J.G. Hupkes

Mevr. E.J.G. Hupkes (raadslid BGR)

Foto: voorzitter van de commissie van advies dhr. G.J. Willemse

De voorzitter van de commissie van advies is dhr. G.J. Willemse.

Foto: dhr. K. Schaap griffier van de commissie

Dhr. K. Schaap is griffier van de commissie.

Vergaderingen

De commissie van advies vergadert doorgaans voorafgaand aan de raadsvergadering. De data van de raadsvergaderingen vindt u hieronder.

Data Raadsvergaderingen 2021:

  • 9 februari
  • 23 maart
  • 25 mei
  • 6 juli
  • 21 september
  • 2 november
  • 14 december

Spreekrecht

Voorafgaande aan de behandeling van een agendapunt stelt de voorzitter toehoorders in de gelegenheid gebruik  te maken van het spreekrecht. Een inspreker mag ten hoogste vijf minuten spreektijd gebruiken.
Nadat de commissie in eerste termijn heeft beraadslaagd mag de inspreker nog maximaal drie minuten reageren.

Vergaderstukken

De agenda van de commissie van advies wordt tijdig gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad "In de Roos". De stukken kunnen dan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Indien u contact op wilt nemen met een van de commissieleden via e-mail dan kunt u uw mail verzenden aan: gemeente@rozendaal.nl