Raadscommissie

In de gemeente Rozendaal is een Commissie van Advies ingesteld. Deze commissie dient de raad van advies bij de voorbereiding van de besluitvorming.

  • Samenstelling

    De raadscommissie vergadert in een drietal vergaderblokken en heeft in totaal 18 leden.

  • Notulen