Privacy

Deze website kunt u anoniem raadplegen. De gemeente Rozendaal verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de site. Statistische informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen, download aantallen, etc.) worden wel verzameld.

De gegevens die bezoekers verstrekken via bijvoorbeeld formulieren die op onze website kunnen worden gebruikt, gebruiken wij om te kunnen voldoen aan hun verzoek en om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en worden niet langer bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is of zolang als dit wettelijk verplicht is.