Organisatie

De ambtelijke organisatie van Rozendaal bestaat uit drie clusters. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris.

Cluster Middelen en Automatisering (MA)

Tot het takenpakket van deze cluster behoren: de financiele huishouding van de gemeente, de belastingen, de Wet Onroerende Zaken, de salarisadministratie en de automatisering. Aan het hoofd van deze cluster staat Mw. W.G. Pieterse-Pook. Zij is tevens de gemeentesecretaris.

Cluster Openbare Werken (OW)

Deze cluster verricht werkzaamheden met betrekking tot de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen. Het gaat hierbij om het openbare groen, wegen, riolering, reiniging en de begraafplaats, verder is bij deze cluster ondergebracht: bouwvergunningen, bestemmingsplannen, milieu en monumenten. Het hoofd van deze cluster is de heer H. Jacobsen.

Cluster Burger- en Bestuurlijke Zaken (BBZ)

De cluster BBZ houdt zich onder meer bezig met burgerzaken (bevolkingsadministratie, burgerlijke stand, reisdocumenten etc.), juridische aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, APV, welzijn, subsidies, onderwijs, sociale zaken, toerisme en recreatie. Het hoofd van deze cluster is de heer K.M. Schaap.
 
De medewerkers van de gemeente Rozendaal  zijn iedere morgen tussen 8.30 uur en 12.30 uur bereikbaar op het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de centrale balie. 's Middags kunt u alleen op afspraak bij de gemeente terecht. Daartoe dient u het algemene telefoonnummer 026 - 38 43 666 te bellen. Voor het maken van een afspraak met de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat (026 - 38 43 672). Het hoofd van Openbare Werken heeft iedere morgen van 9.00 uur tot 9.30 uur  telefonisch spreekuur (via het algemene nummer of via 06 - 51 61 85 70)

Arbeidsvoorwaarden ambtelijke organisatie

De gemeente Rozendaal volgt voor haar personeel de cao Gemeenten. Deze kunt u hier vinden: https://www.caogemeenten.nl/