Samenstelling Gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Rozendaal bestaat uit negen personen.

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners van Rozendaal gekozen en is het algemene bestuur van de gemeente.
De gemeenteraad is in de eerste plaats het volksvertegenwoordigende orgaan. De gemeenteraad stelt de beleidskaders op en het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur) voert dit beleid uit en legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft derhalve ook een controlerende taak.
De door de gemeenteraad jaarlijks vast te stellen begroting vormt de basis voor de dagelijkse financiële huishouding door het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit negen personen. Voor de periode 2022 - 2026 geldt dat drie plaatselijke partijen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Het gaat hier om de Rosendael '74 (R'74) met vier raadszetels, het Progressief Akkoord (PAK) met drie raadszetels en de Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) met twee raadszetels,. De onderstaande personen zijn gemeenteraadslid in de periode 2022 - 2026. Wilt u contact opnemen met een van de raadsleden? Dat kan via gemeente@rozendaal.nl

 

Rosendael'74

Dhr. A.G. Blokland
De heer A.G. Blokland (fractievoorzitter)

Dhr. G.H. van Gorkum
De heer G.H. van Gorkum

Mevr. M. Jansen
Mevrouw M. Jansen

Dhr. R.J. de Jonge
De heer R.J. de Jonge


Progressief Akkoord (PAK)

Dhr. W.P. Jansen
De heer W.P. Jansen (fractievoorzitter)

Mevr. F.A.C. le Mat 1
Mevrouw F.A.C. Le Mat

Dhr. W.F. van den Akker
De heer W.F. van den Akker


Belangengemeenschap Rozendaal (BGR)

Mevr. E.J.G. Hupkes
Mevrouw E.J.G. Hupkes (fractievoorzitter)

Dhr. G.H.W. Diepenbroek
De heer G.H.W. Diepenbroek

Burgemeester mevr. drs. E. Weststeijn
De burgemeester,  mevrouw drs. E. Weststeijn, is voorzitter van de gemeenteraad.

Dhr. K.M. Schaap
De heer K.M. Schaap is griffier van de gemeenteraad.

Data Raadsvergaderingen 2022:

  • 5 juli
  • 12 juli
  • 27 september
  • 1 november
  • 13 december

Spreekrecht

Voorafgaande aan de vergadering kunt u aan de griffier melden of u gebruik wenst te maken van het spreekrecht. U kunt niet inspreken over het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
Voor iedere inspreker geldt een spreektijd, afhankelijk van het aantal insprekers, door de voorzitter aan te geven.

Vergaderstukken

De agenda van de raadsvergadering wordt tijdig gepubliceerd in het gemeentelijk informatieblad "In de Roos". De stukken kunnen dan worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Tevens worden zij gepubliceerd op de website.

Indien u contact op wilt nemen met een van de raadsleden via e-mail dan kunt u uw mail verzenden aan: gemeente@rozendaal.nl