Notulen vanaf 2020

De notulen vanaf 2020 kunt u inzien via de volgende link:

https://rozendaal.bestuurlijkeinformatie.nl/