13c. Bijlage 1b Memo Berenschot Toedeling exploitatieresultaat aan gemeenten

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

13c. Bijlage 1b Memo Berenschot Toedeling exploitatieresultaat aan gemeenten 24 juli 2015, pdf, 85kB