10. Raadsvoorstel bezwaarschrift

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

10. Raadsvoorstel bezwaarschrift 17 september 2015, pdf, 110kB