6. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan de Del en bebouwde komgrens

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘6. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan de Del en bebouwde komgrens’, 03 november 2014, pdf, 162kB