6a. Raadsbesluit Verordening Basisregistratie Personen 2014

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

6a. Raadsbesluit Verordening Basisregistratie Personen 2014 04 juli 2014, pdf, 54kB