6. Raadsvoorstel Verordening Basisregistraties Personen 2014

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘6. Raadsvoorstel Verordening Basisregistraties Personen 2014’, 04 juli 2014, pdf, 47kB