Aanverwante zaken

  • Indienen wob-verzoek

    Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie van de overheid, dus ook van de gemeente Rozendaal.

  • Kwaliteitshandvest

    Openingstijden van het gemeentehuis

  • Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

    Op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) kunnen burgers en bedrijven een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie.