Notulen

Het college van B&W vergadert eens per week. Bekijk hier de openbare notulen van B&W.