Nevenfuncties

Op grond van de Gemeentewet moeten de burgemeester en de wethouders bekend maken welke nevenfuncties zij vervullen.

Nevenfuncties burgemeester en wethouders

Op grond van de Gemeentewet moeten de burgemeester en de wethouders bekend maken welke nevenfuncties zij vervullen.
Opgave nevenfuncties van de wethouders van de gemeente Rozendaal (artikel 41b juncto artikel 12 Gemeentewet):

Naam Functie Bezoldigd/onbezoldigd
S. Warmerdam
 • Eigenaar SPWAdvies
 • bezoldigd
A. Logemann
 • Vennoot communicatieadviesbureau Citaat V.O.F.
 • Vennoot Anoda Publishing
 • Vrijwilliger bij Natuurmonumenten
 • Vrijwilliger bij Staatsbosbeheer
 • Actief lid bij IVN Oost-Veluwezoom
 • bezoldigd
 • bezoldigd
 • onbezoldigd
 • onbezoldigd
 • onbezoldigd

 

Opgave nevenfuncties van de burgemeester van de gemeente Rozendaal (artikel 67 Gemeentewet)

Functie Bezoldigd/onbezoldigd
 • Bestuurslid stichting Monumentenwacht Gelderland
 • onbezoldigd

 

Opgave nevenfuncties van de burgemeester van de gemeente Rozendaal (artikel 67 Gemeentewet) uit hoofde van het burgemeestersambt:

Functie Bezoldigd/onbezoldigd
 • Lid van de BAC GHOR (bestuursadviescommissie GHOR)
 • onbezoldigd