College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente.

  • Samenstelling

    Het dagelijks bestuur van de gemeente Rozendaal bestaat uit de burgemeester en 2 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

  • Nevenfuncties

    Op grond van de Gemeentewet moeten de burgemeester en de wethouders bekend maken welke nevenfuncties zij vervullen.

  • Notulen

    Het college van B&W vergadert eens per week. Bekijk hier de openbare notulen van B&W.