Vergunning aanvragen

In verband met de in De Algemene Wet Bestuursrecht c.q. Bijzondere Wet genoemde termijnen dient u, uw aanvraag schriftelijk en tijdig bij gemeente in te dienen.

Heeft u vragen over het aanvragen van een vergunning, dan kunt u contact opnemen met:

Gemeente Rozendaal
T.a.v. dhr. K. M. Schaap, tel.: 026 - 38 43 666
Postbus 9106
6880 HH Velp