Ventvergunning

Een ventvergunning geeft toestemming voor het langs de deur verkopen van verbruiksartikelen dan wel het aanbieden van goederen of diensten.

Zonder vergunning is het verboden langs de deur verbruiksartikelen te verkopen en goederen of diensten aan te bieden. In de vergunning kan de gemeente voorwaarden stellen aan het venten, bijvoorbeeld de plaats en tijd waarop gevent mag worden. Een ventvergunning geeft geen toestemming voor het verkopen van verbruiksartikelen op een vaste standplaats. Hiervoor is een standplaatsvergunning nodig.

Aanvraag

Het is verplicht een ventvergunning aan te vragen, als langs de deur verbruiksartikelen worden verkocht. Ten behoeve van een dergelijke aanvraag dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
  • gegevens over de periode waarin gevent wordt
  • gegevens over de locatie(s) waar gevent wordt
  • de goederen waarmee gevent wordt
Kosten 2021 In Euro's
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ventvergunning bedraagt:  
  • voor een vergunning voor 1 dag
€ 30,50
  • voor een vergunning langer dan een dag tot een week
€ 50,75
  • voor een vergunning langer dan een week tot een maand
€ 92,25
  • voor een vergunning langer dan een maand tot 6 maanden
€ 185,-
  • voor een vergunning voor 1 jaar
€ 328,-

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K.M. Schaap, cluster BBZ, op telefoonnummer 026 - 38 43 666.