Standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning geeft toestemming voor het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het verkopen van goederen.

Indien een standplaats op de openbare weg ingenomen wordt voor het verkopen, te koop aanbieden of afgeven van goederen, dient een standplaatsvergunning aangevraagd te worden.

Aanvraag

Een standplaatsvergunning dient tenminste twee maanden van tevoren te worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rozendaal.  Ten behoeve van een dergelijke vergunning dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden verstrekt:

 • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
 • gegevens over de periode (week/maand/jaar en uren) wanneer de standplaats wordt ingenomen
 • gegevens over de locatie waar de standplaats wordt ingenomen
 • gegevens over de aard van de aan te bieden goederen
 • gegevens over het middel waarmee de standplaats wordt ingenomen (marktkraam/verkoopwagen)
 • de goederen waarmee gevent wordt
Kosten 2021 In Euro's
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning bedraagt:  
 • voor een vergunning voor 1 dag
€ 30,50
 • voor een vergunning langer dan een dag tot een week
€ 50,75
 • voor een vergunning langer dan een week tot een maand
€ 92,25
 • voor een vergunning langer dan een maand tot 6 maanden
€ 185,-
 • voor een vergunning langer dan 6 maanden tot een jaar
€ 328,-

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K.M. Schaap, cluster BBZ, op telefoonnummer 026 - 38 43 666.