Kledinginzamelingvergunning

Een kledinginzamelingvergunning geeft toestemming voor het inzamelen van kleding.

In verband met de aanwezigheid van twee permanente inzamelingscontainers wordt in principe slechts 1  vergunning per jaar verleend voor het huis aan huis inzamelen van textiel. Deze wordt in beginsel alleen verleend aan instellingen met een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan wel aan instellingen die met betrekking tot het inzamelen van kleding in het afgelopen jaar door het CBF positief beoordeeld zijn.
 

Aanvraag

Voor het inzamelen van kleding moet een vergunning worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal, postbus 9106, 6880 HH Velp. Deze aanvraag moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
  • Waar en wanneer de kledinginzameling zal plaatsvinden;
  • Het doel van de te houden inzameling;
  • Voor wie de opbrengst (kleding of geld) is bestemd.

Kosten

De aanvraag van een kleding inzameling  vergunning is gratis.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact openemen met dhr. K.M. Schaap, tel.: 026 - 38 43 666