Kennisgeving demonstratie

Een kennisgeving van een demonstratie betreft het kenbaar maken aan de burgemeester van het voornemen tot het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering, of een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.

Voorafgaand is geen toestemming nodig. Wel moet de burgemeester tijdig worden geinformeerd. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde in de gemeente en beoordeelt of die door de demonstratie wordt beinvloed. Na die beoordeling heeft de burgemeester drie mogelijkheden. Hij stelt geen voorwaarden en neemt de melding van de demonstratie voor kennisgeving aan. Het is echter ook mogelijk dat hij aanwijzingen geeft aan de organisator van de demonstratie. In het uiterste geval zou hij de demonstratie kunnen verbieden. Dit verbod kan alleen worden gegeven als:

  • de kennisgeving niet tijdig is gedaan
  • de vereiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt

Eén van de onderstaande belangen dat vordert:

  • bescherming van de gezondheid
  • het belang van het verkeer
  • bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden
 

Aanvraag (in feite een kennisgeving)

Voor het houden van een demonstratie is een melding (kennisgeving) aan de burgemeester van de gemeente nodig. Om de melding van de demonstratie te kunnen beoordelen in het kader van de openbare orde, moet de burgemeester ten minste 48 uur van tevoren schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 

Kosten

Aan een kennisgeving betreffende een demonstratie zijn geen kosten verbonden.
 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K.M. Schaap, tel.: 026 - 38 43 666