Collectevergunning

Met de afgifte van een collectevergunning verleent het gemeentebestuur toestemming voor het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel.

Bij verlening van de vergunning wordt niet alleen gelet op het doel van de inzameling, maar ook op het tijdstip van collecteren. Om een zekere spreiding in collecteren te garanderen wordt een planning gemaakt. Er is een collecterooster met zogenaamde "vrije perioden" opgesteld. Deze zijn mede bepalend voor de afhandeling van het verzoek
 

Aanvraag

Als u wilt collecteren voor een goed doel, dan moet u hiervoor een collectevergunning aanvragen bij de gemeente. Hierbij is van belang dat u bij uw aanvraag onder meer de volgende gegevens aanlevert:
  • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
  • Gegevens over de organisatie en het doel waarvoor de vergunning wordt aangevraagd
  • Gegevens over de periode waarin de collecte zal worden gehouden

Kosten

De aanvraag van een collectevergunning is gratis.

Meer informatie

Gemeente Rozendaal
T.a.v. Dhr. K. M. Schaap, tel.: 026 - 38 43 666
Postbus 9106
6880 HH Velp