Overzicht vergunningen

Wilt u meer informatie over een bepaalde vergunning, neemt u dan hier een kijkje.

 • Bekendmaking beleidsregels reclameuitingen op de openbare weg (driehoeksborden)

  pdf, 307kB
 • Circusvergunning

  De gemeente Rozendaal verstrekt géén vergunning voor het houden van een circus.

 • Collectevergunning

  Met de afgifte van een collectevergunning verleent het gemeentebestuur toestemming voor het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel.

 • Drank en horecavergunning

  Met een drank- en horecavergunning wordt toestemming gegeven voor het uitoefenen van een horecabedrijf (cafe/restaurant), slijtersbedrijf of voor het anderszins tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende drank (bijv. in een sportkantine).

 • Evenementenvergunning

  Een evenementenvergunning geeft toestemming voor het organiseren van een evenement.

 • Gebruiksvergunning brandveiligheid

  Een gebruiksvergunning in het kader van de brandveiligheid geeft toestemming een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een bouwsel te gebruiken voor bepaalde doeleinden

 • Kennisgeving demonstratie

  Een kennisgeving van een demonstratie betreft het kenbaar maken aan de burgemeester van het voornemen tot het houden op een openbare plaats van een betoging, een vergadering, of een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging.

 • Kermisstandplaats

  Een kermisstandplaats is een plaats op een kermis om een attractie of een verkooppunt te exploiteren.

 • Kledinginzamelingvergunning

  Een kledinginzamelingvergunning geeft toestemming voor het inzamelen van kleding.

 • Koopzondagen

  Een gemeente heeft de mogelijkheid om een aantal koopzondagen per jaar aan te wijzen.

 • Loterijvergunning

  Een loterijvergunning geeft toestemming voor het organiseren en houden van een voor het publiek openstaande verloting.

 • Milieuvergunning /Activiteitenbesluit

  Meer informatie over milieuvergunning en activiteitenbesluit

 • Ontheffing stookverbod

  Op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet Milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen of te hebben.

 • Sexinrichting

  De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedsrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden.

 • Speelautomaten aanwezigheidsvergunning

  Een aanwezigheidsvergunning speelautomaten geeft toestemming tot het hebben van speelautomaten in een voor het publiek toegankelijke ruimte.

 • Standplaatsvergunning

  Een standplaatsvergunning geeft toestemming voor het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het verkopen van goederen.

 • Ventvergunning

  Een ventvergunning geeft toestemming voor het langs de deur verkopen van verbruiksartikelen dan wel het aanbieden van goederen of diensten.

 • Vergunning tijdelijke voorwerpen op de openbare weg

  Tijdelijke voorwerpen op de openbare weg worden meestal geplaatst om een evenement publiekelijk aan te kondigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beurzen, shows, tentfeesten, straatmarkten en circussen.

 • Vergunning voor snuffelmarkten e.d.

  Een vergunning voor snuffelmarkten e.d. geeft toestemming voor het organiseren van diverse niet reguliere markten als vlooienmarkten, rommelmarkten, snuffelmarkten etc.

 • Winkelopenstelling ontheffing

  Een winkelopenstelling ontheffing geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden.