Meer weten over:

 • Antwoord voor bedrijven

  Antwoord voor bedrijven is een initiatief van de rijksoverheid.

 • Een onderneming starten

  Wilt u een onderneming starten?

 • Bedrijfsafvalinzameling

  Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente ingezameld.

 • Subsidies

  Een welzijnssubsidie is een subsidie voor activiteiten die door organisaties in het algemeen gemeentelijk belang worden uitgevoerd op de beleidsterreinen sport, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, volksgezondheid, maatschappelijke zorg en welzijn, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs.

 • Overzicht vergunningen

  Wilt u meer informatie over een bepaalde vergunning, neemt u dan hier een kijkje.

 • Vergunning aanvragen

  In verband met de in De Algemene Wet Bestuursrecht c.q. Bijzondere Wet genoemde termijnen dient u, uw aanvraag schriftelijk en tijdig bij gemeente in te dienen.