Bedrijfsafvalinzameling

Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente ingezameld.

Door de gemeente Rozendaal wordt uitsluitend particulier afval ingezameld. Een bedrijf dient zelf een contract af te sluiten bij een afvalinzamelaar.

Kosten

De kosten van inzameling zijn voor rekening van het bedrijf.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.: 026 - 38 43 675