Antwoord voor bedrijven

Antwoord voor bedrijven is een initiatief van de rijksoverheid.

De website www.antwoordvoorbedrijven.nl maakt overheidsinformatie van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk toegankelijk. Via Antwoord voor bedrijven krijgen ondernemers duidelijkheid over wetten en regels, vergunningen en vereisten, belastingen en subsidies die voor hen van belang zijn.