Woonvoorzieningen voor gehandicapten

Een woonvoorziening is een tegemoetkoming in de kosten van aanpassingen aan de woning van een gehandicapte, op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De gemeente streeft ernaar om mensen met een handicap zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Aanpassingen aan een woning kunnen hieraan bijdragen. Bij aanpassingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een traplift of aan het rolstoelvriendelijk maken van een woning (drempels weghalen, deuren verbreden, aanrechtblad verhogen, enz). Vanwege het streven naar zelfstandigheid geeft de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de aanpassingen. Voordat voorzieningen worden aangebracht, wordt eerst bekeken of de aanpassing wel mogelijk is. Ook wordt bekeken of verhuizen naar een (reeds) aangepaste woning wellicht beter of goedkoper is.

Voorwaarden

Inwoners van de gemeente kunnen een woonvoorziening aanvragen indien zij beperkt zijn in het normale gebruik van de woning en/of wanneer zij zonder aanpassing van de woning niet in deze woning kunnen blijven wonen. Een woonvoorziening komt nooit achteraf voor vergoeding in aanmerking. Voordat de woonvoorziening wordt getroffen, dient deze bij de gemeente te worden aangevraagd.


Aanvraag

Algemeen

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de Wmo uitbesteed aan de gemeente Rheden. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB in De Steeg. Het is bereikbaar via tel.: 026 – 49 76 911 of email: zorgloket@rheden.nl
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, of via email: zorgloket@rheden.nl
Alle aanvragen worden telefonisch in behandeling genomen. U hoeft dus geen formulier in te vullen, maar kunt direct telefonisch of via de mail contact opnemen met het Zorgloket. Bij het zorgloket zal ook de indicatie worden gesteld. Soms wordt hiervoor extern advies ingewonnen. De gemeente Rheden levert ook de voorziening namens de gemeente Rozendaal.

Procedure

  • U dient een aanvraag in bij het Zorgloket
  • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding op grond van de Wmo en de gemeentelijke regels. Hierbij kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te onderzoeken. Dat onderzoek is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies over.
  • U ontvangt thuis een beschikking met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

De gemeente beoordeelt:

  • Of u tot de rechthebbenden behoort.
  • Of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar.
  • In welke mate al andere ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt ook de noodzaak van de voorziening een rol.

Kosten

Voor een woonvoorziening op grond van de Wmo kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal.