Overzicht voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

U kunt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ondersteuning van de gemeente krijgen wanneer u problemen ondervindt met:

  • het voeren van uw huishouden
  • het verplaatsen in en om de woning
  • het lokaal verplaatsen met een vervoermiddel
  • het ontmoeten van medemensen

Voorwaarden

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dient de gemeente te zorgen voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen, aanpaste woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Alle inwoners die belemmeringen ondervinden op het gebied van wonen en vervoer kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de voorzieningen die de gemeente verzorgt op basis van de Wmo. Om voor een voorziening in aanmerking te komen, moet u een indicatie hebben.

Aanvraag

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de Wmo uitbesteed aan de gemeente Rheden. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB in De Steeg. Het is bereikbaar via tel.: 026 – 49 76 911 of email: zorgloket@rheden.nl
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, of via email: zorgloket@rheden.nl.
Alle aanvragen worden telefonisch in behandeling genomen. U hoeft dus geen formulier in te vullen, maar kunt direct telefonisch of via de mail contact opnemen met het Zorgloket.. Bij het zorgloket zal ook de indicatie worden gesteld. Soms wordt hiervoor extern advies ingewonnen. De gemeente Rheden levert ook de voorziening namens de gemeente Rozendaal.

Kosten

Bij de meeste voorzieningen kan de gemeente een eigen bijdrage heffen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt, indien van toepassing, afgestemd met de eigen bijdrage voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Individuele voorzieningen kunnen in natura of in de vorm van een Persoonsgebonden budget (Pgb) worden aangeboden. U kunt dan kiezen voor een voorziening - bijvoorbeeld hulp in het huishouden – of voor een vergoeding om zelf de voorziening in te kopen.

Informatie

Voor informatie kunt terecht bij het Zorgloket Rheden/Rozendaal bij de gemeente Rheden.


Wmo-voorzieningen op deze website

Huishoudelijke verzorging
Regiotaxi en Plusbus
Rolstoelvoorziening
Vervoersvoorziening
Woonvoorziening gehandicapten