Vervoersvoorziening

Heeft u beperkingen waardoor u extra kosten heeft voor uw vervoer? De Wmo consulent kan met u bespreken of hier een oplossing voor is. Onder “vervoersvoorziening” wordt verstaan: een financiële tegemoetkoming voor of vergoeding van de kosten van een (rolstoel)taxi, of het gebruik van de eigen auto of die van derden. Het gaat hierbij om individueel vervoer.

Voorwaarden

  • Er wordt altijd eerst gekeken naar de mogelijkheden van collectief vervoer via de Regiotaxi.
  • Er is een indicatie voor een vervoersvoorziening.

Bijzondere voorwaarden voor de rolstoeltaxi:

  • cliënt is niet in staat om zelfstandig of met hulp de transfer van rolstoel naar taxi/auto te maken
  • cliënt is permanent aangewezen op een (elektrische) rolstoel, welke in redelijkheid niet in een gewone taxi mee te nemen is

Aanvraag

Algemeen

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de Wmo uitbesteed aan de gemeente Rheden. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB in De Steeg. Het is bereikbaar via tel.: 026 – 49 76 911 of email: zorgloket@rheden.nl.
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, of via email: zorgloket@rheden.nl.

Alle aanvragen worden telefonisch in behandeling genomen. U hoeft dus geen formulier in te vullen, maar kunt direct telefonisch of via de mail contact opnemen met het Zorgloket. Bij het zorgloket zal ook de indicatie worden gesteld. Soms wordt hiervoor extern advies ingewonnen. De gemeente Rheden levert ook de voorziening namens de gemeente Rozendaal.

Procedure

  • U dient een aanvraag in bij het Zorgloket
  • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding of op een voorziening op grond van de Wmo en de gemeentelijke regels. Hierbij kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te onderzoeken. Dat onderzoek is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies over
  • U ontvangt thuis een beschikking met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag

De gemeente beoordeelt:

  • Of u tot de rechthebbenden behoort.
  • Of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar.
  • In welke mate al andere ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt ook de noodzaak van de voorziening een rol.

Kosten

De financiële tegemoetkoming is een vast bedrag.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal.