Regiotaxi en Plusbus

Bent u door een handicap, ziekte of ouderdom afhankelijk van anderen om u buitenshuis te kunnen verplaatsen met een auto of openbaar vervoer? Heeft u niemand op wie u hierbij kunt terugvallen? Dan heeft u mogelijk recht op een gemeentelijke bijdrage in de kosten van een vervoersvoorziening óf u gaat gebruik maken van de Regiotaxi of de Plusbus.

Plusbus

De Plusbus is bedoeld voor inwoners van Rheden en Rozendaal die:

  • 55 jaar of ouder zijn en die moeite hebben met het gebruikmaken van het openbaar vervoer
  • inwoners van alle leeftijden die een functiebeperking hebben en/of rolstoelgebruiker zijn

De Plusbus, waarbij het vervoer door vrijwilligers wordt verzorgd, kunt u bereiken via tel. 026- 37 07 070 of de website www.plusbusrhedenrozendaal.nl. Voor de Plusbus is geen indicatie nodig.

Dit artikel gaat verder over de Regiotaxi.

Regiotaxi

Voorwaarden

Er wordt bij “ondersteuning bij vervoer” altijd eerst gekeken naar de mogelijkheden van collectief vervoer via de Regiotaxi. Wanneer collectief vervoer niet mogelijk is, kunnen ook andere vervoersmogelijkheden in aanmerking komen. Bijvoorbeeld een bijdrage in de vervoerskosten. U kiest voor het één of het ander.
Een combinatie is niet mogelijk.

Aanvraag

Algemeen

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de Wmo uitbesteed aan de gemeente Rheden. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB in De Steeg. Het is bereikbaar via tel.: 026 – 49 76 911 of email: zorgloket@rheden.nl.
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, of via email: zorgloket@rheden.nl.

Alle aanvragen worden telefonisch in behandeling genomen. U hoeft dus geen formulier in te vullen, maar kunt direct telefonisch of via de mail contact opnemen met het Zorgloket. Bij het zorgloket zal ook de indicatie worden gesteld. Soms wordt hiervoor extern advies ingewonnen. De gemeente Rheden levert ook de voorziening namens de gemeente Rozendaal.

Procedure

  • U dient een aanvraag in bij het Zorgloket
  • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding op grond van de Wmo en de gemeentelijke regels. Hierbij kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te onderzoeken. Dat onderzoek is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies over
  • U ontvangt thuis een beschikking met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag

De gemeente beoordeelt:

  • Of u tot de rechthebbenden behoort
  • Of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar
  • In welke mate al andere ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt ook de noodzaak van de voorziening een rol

Kosten

Bij de meeste voorzieningen kan de gemeente een eigen bijdrage heffen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt, indien van toepassing, afgestemd met de eigen bijdrage voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal.