Huishoudelijke verzorging

Bent u door beperkingen afhankelijk geworden van anderen? Dan kunt u voor de vraag komen te staan: wie helpt mij bij het huishouden? Misschien kunt u rekenen op de hulp van familie, vrienden en bekenden. Is dat voldoende of heeft u daarnaast nog meer hulp nodig? Huishoudelijke verzorging, ook wel Hulp bij het Huishouden genoemd, komt in beeld als u de noodzakelijke hulp niet op een verantwoorde manier ontvangt of als familieleden te zwaar worden belast.

Voorwaarden

Als u in aanmerking denkt te komen voor Huishoudelijke verzorging kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal in het gemeentehuis gemeente Rheden in De Steeg. Voor een verdere toelichting op de aanvraag: zie bij “Aanvraag”. In eerste instantie bespreekt een Wmo consulent van het Zorgloket samen met u of de hulp binnen het eigen gezin of het eigen huishouden te regelen is. Als één van de gezinsleden uitvalt, is het immers heel gewoon dat de anderen taken overnemen. Dit noemen we "gebruikelijke zorg''. Hierbij moet u denken aan dagelijks terugkerende taken als het verzorgen van maaltijden, boodschappen doen en het verrichten van huishoudelijk werk als stofzuigen, de was doen en bedden verschonen.
Komt u voor huishoudelijke verzorging in aanmerking, dan kunt u kiezen om de hulp zelf te regelen met een Persoonsgebonden budget (Pgb), of om zorg in natura te krijgen. Bij zorg in natura contracteert het Zorgloket een aanbieder voor u en regelt de hulp bij het huishouden. U kunt kiezen uit één van de leveranciers van hulp in het huishouden waarmee de gemeente Rozendaal een contract heeft afgesloten.

Aanvraag

Algemeen

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de Wmo uitbesteed aan de gemeente Rheden. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB in De Steeg. Het is bereikbaar via tel.: 026 – 49 76 911 of email: zorgloket@rheden.nl.

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur
en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, of via email: zorgloket@rheden.nl

Alle aanvragen worden telefonisch in behandeling genomen. U hoeft dus geen formulier in te vullen, maar kunt direct telefonisch of via de mail contact opnemen met het Zorgloket. Bij het zorgloket zal ook de indicatie worden gesteld. Soms wordt hiervoor extern advies ingewonnen. De gemeente Rheden levert ook de voorziening namens de gemeente Rozendaal

Procedure

  • U dient een aanvraag in bij het Zorgloket
  • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding of op een voorziening op grond van de Wmo en de gemeentelijke regels. Hierbij kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te onderzoeken. Dat onderzoek is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies over
  • U ontvangt thuis een beschikking met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag

De gemeente beoordeelt:

  • Of u tot de rechthebbenden behoort
  • Of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar
  • In welke mate al andere ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt ook de noodzaak van de voorziening een rol

Kosten

Een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden moet u zelf betalen, de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt u opgelegd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner hebt. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Uw vermogen (eigen huis en spaargeld) wordt buiten beschouwing gelaten.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal.