Sociaal Meldpunt Rheden-Rozendaal

Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien.

Sociaal Meldpunt Rheden-Rozendaal
Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw vragen over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien. Het Sociaal Meldpunt Velp (voorheen: sociaal gebiedsteam) van de gemeente Rheden werkt ook ten behoeve van de inwoners van de gemeente Rozendaal. Als u meer wilt weten, kunt u veel informatie over welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien te vinden op www.rheden.nl. Hier staat ook veel informatie over hulp in de buurt, zoals maatschappelijk werk, mantelzorg en vrijwillige thuishulp.
 
Grotere bereikbaarheid vanaf 1 juni
Door de coronacrisis nam het Sociaal Meldpunt tijdelijk alleen urgente meldingen in behandeling. Inmiddels worden alle meldingen weer aangenomen. Urgente meldingen hebben uiteraard voorrang.
- (Video)bellen blijft het voorkeurskanaal om contact te hebben met inwoners.
- Bij urgente gevallen wordt een gesprek face-to-face gevoerd.
    > De spreekkamers op het gemeentehuis van de gemeente Rheden in De Steeg zijn ingericht om op een verantwoorde manier gesprekken te voeren.
    > Als het niet anders kan, komen de medewerkers op huisbezoek. Ze werken volgens een protocol en houden voldoende afstand.
 
Hoe kan ik in contact komen?
Om inwoners beter en sneller te kunnen helpen, werkt de gemeente Rheden vanaf september 2019 alleen nog op afspraak. Met een afspraak is de wachttijd korter en is er direct contact mogelijk met de juiste persoon.
Deze nieuwe werkwijze geldt ook voor het Sociaal Meldpunt.
U kunt het Sociaal Meldpunt op de volgende manieren bereiken:
 
1. Bellen
Sociaal Meldpunt
(026) 49 76 911
Maandag en dinsdag 8.30 tot 17.00 uur
Woensdag t/m vrijdag 8.30 t/m 12.30 uur
 
Buiten kantooruren (in geval van crisis)
Medische & Psychiatrische hulp | Huisartsenpost 0900 1598
Jeugd | Jeugdbescherming Gelderland 0900 9955599
Huiselijk geweld en kindermishandeling | Veilig Thuis 0800 2000
Luisterend oor & anonieme hulp | Sensoor 0900 0767
 
Melding psychische hulp
Als iemand zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen door een psychiatrische aandoening, is er hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.
Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? Voor Wvggz melding kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of mailen naar centraalmeldpunt@vggm.nl.
Als u een melding doet, wordt er gevraagd naar:
• Uw naam en contactgegevens
• Naam en contactgegevens van betrokkene
• Inhoud van de melding
• Achtergrond en ziektebeeld van betrokkene
• Mate van dreiging: kans dat betrokkene zichzelf of ander iets aandoet 
U kunt ook direct een melding doen via de website van de gemeente Rheden:  een melding in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).
 
2. Digitaal
Bij voorkeur met een online-contactformulier:: Melding Sociaal Domein (online formulier)
Of u stuurt een mail naar : sociaalmeldpunt@rheden.nl.
 
3. Bezoeken
Op drie locaties bevindt zich een Sociaal Meldpunt. Deze locaties vindt u hieronder.
Bezoek aan de locaties is op afspraak.
Sociaal Meldpunt De Steeg (Rheden, De Steeg)
Hoofdstraat 3, De Steeg
 
Sociaal Meldpunt Velp (Velp, Rozendaal)
President Kennedylaan 106, Velp
Sociaal Meldpunt Dieren (Dieren, Ellecom, Laag-Soeren, Spankeren)
Piersonstraat 3, Dieren
 
4. Schrijven
u kunt het Sociaal Meldpunt als volgt schriftelijk bereiken:
Gemeente Rheden
t.a.v. Sociaal Meldpunt
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg
 
Goed om te weten
Gaat u in gesprek met het Sociaal Meldpunt? Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat er wordt gezegd, blijft tussen u en de medewerker die u gesproken heeft. Pas als u dat wilt, neemt het Sociaal Meldpunt contact op met andere hulpverleners.
Als u daar behoefte aan heeft, mag u iemand vragen bij uw gesprekken aanwezig te zijn. Heeft u niemand in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een gratis cliëntondersteuner van welzijnsorganisatie MEE.
Het is belangrijk dat u meewerkt en meedenkt over een manier om tot een oplossing te komen.
 
Opnemen gesprek
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers opnemen, dan kan dat. De gemeente Rheden volgt de spelregels van de Nationale ombudsman en maakt dan afspraken met u over het gebruik van die opnamen.
 
Laatst gewijzigd: 10 juni 2020