Sociaal Meldpunt

Bij het Sociaal Meldpunt Rheden - Rozendaal kunt u terecht met al uw vragen over hulp bij het huishouden, woningaanpassing, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen.

Vragen op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn, jeugd en vrijwilligerswerk kunt u stellen aan Incluzio Rheden. Incluzio Rheden werkt ook voor inwoners van onze gemeente.

Vanwege de coronasituatie hebben de medewerkers van het Sociaal Meldpunt bij voorkeur telefonisch contact met u, of via videobellen.
Bij urgente gevallen voeren we het gesprek face-to-face. De spreekkamers van de gemeente Rheden zijn ingericht om op een verantwoorde manier gesprekken te voeren. De medewerkers kunnen, als een gesprek bij de gemeente niet mogelijk is, ook op huisbezoek komen. Hierbij werken ze volgens een protocol en ze houden voldoende afstand.

Bel het Sociaal Meldpunt

Het Sociaal Meldpunt is telefonisch bereikbaar op (026) 49 76 911 (optie 1 in het keuzemenu).
U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 12.30 uur.
U kunt uw melding ook doen via het online formulier Sociaal domein of door te mailen naar sociaalmeldpunt@rheden.nl

Buiten kantooruren (in geval van crisis)

Medische & Psychiatrische hulp | Huisartsenpost 0900 1598
Jeugd | Jeugdbescherming Gelderland 0800 99 555 99
Huiselijk geweld en kindermishandeling | Veilig Thuis 0800 2000
Luisterend oor & anonieme hulp | Sensoor 0900 0767

Melding psychische hulp

Als iemand zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Bezoek het Sociaal Meldpunt

Bezoek aan de locaties is op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt er samen gekeken naar een geschikte locatie voor het gesprek.

Schrijf het Sociaal Meldpunt

Gemeente Rheden
t.a.v. Sociaal Meldpunt
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg

Advies over uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg

Als u niet goed weet waar u uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg kunt stellen, kunt u voor advies contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Opnemen gesprek

Wilt u een gesprek met een van onze medewerkers opnemen? Dat is mogelijk. Wij volgen daarin de spelregels van de Nationale ombudsman en maken dan afspraken met u over het gebruik van die opnamen.


Laatst bijgewerkt: 21 februari 2022