Sociaal meldpunt

Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw zorg- en ondersteuningsvragen. Of het nu gaat om zorg, (arbeids)participatie, jeugdhulp of begeleiding. De consulenten bij het Sociaal Meldpunt werken zowel ten behoeve van de inwoners van Rheden als voor de inwoners van Rozendaal.

  • Sociaal Meldpunt

    Bij het Sociaal Meldpunt Rheden - Rozendaal kunt u terecht met al uw vragen over hulp bij het huishouden, woningaanpassing, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen.

  • Incluzio Rheden

    26 november 2021

    Waarvoor kunt u bij Incluzio terecht?