Wet inburgering (WI)

Bepaalde groepen nieuwkomers, oudkomers (immigranten die al langer in Nederland wonen) en geestelijk bedienaren (bijvoorbeeld imam, dominee) hebben jn Nederland een inburgeringsplicht.

Om te voldoen aan de inburgeringsplicht, moet u met succes een inburgeringsexamen hebben afgelegd. Op het inburgeringsexamen laat u zien dat u de Nederlandse taal voldoende kent, mondeling en schriftelijk, en dat uw kennis van de Nederlandse samenleving voldoende is. Als u bent geslaagd voor het inburgeringexamen, krijgt u een diploma.

Aanvraag

De gemeente kan u vaak een inburgeringscursus aanbieden. Dit heet een inburgeringsvoorziening. Ga naar de gemeente of - als u een uitkering ontvangt - vraag uw consulent bij de afdeling Werk en Inkomen. Omdat de gemeente Rheden voor Rozendaal de Wet Inburgering en de Wet Werk en Bijstand uitvoert, kunt u hiervoor het beste contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3 in De Steeg, en is bereikbaar via tel.: 026 - 49 76 900, of via email: zorgloket@rheden.nl
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.hoemoetikinburgeren.nl of op de website van de gemeente Rheden www.rheden.nl
 

Voorwaarden

Wanneer kan de gemeente u een inburgeringscursus aanbieden?

De regels verschillen voor inburgeringsplichtigen (1) en mensen die niet inburgeringsplichtig (2)  zijn.
1. De gemeente moet u, als inburgeringsplichtige, een inburgeringscursus aanbieden:

  • als u asielmigrant bent
  • als u geestelijk bedienaar bent

Als u inburgeringsplichtig bent, kan de gemeente u een cursus aanbieden:

  • als u een uitkering heeft
  • als u geen eigen inkomen heeft

2. Als u niet inburgeringsplichtig bent, kan de gemeente u in veel gevallen ook een cursus aanbieden.
Hierbij geldt wel dat de gemeente graag die mensen steunt die het het hardste nodig hebben. Daarom hebben mensen met een lage opleiding en een laag inkomen voorrang.

Als de gemeente u geen cursus kan of mag aanbieden, moet u zélf zorgen voor uw inburgering. De gemeente kan ook dan u helpen door u informatie te geven over inburgeren. Of u gebruik maakt van een inburgeringsvoorziening of niet: de gemeente moet controleren of u doet wat u moet doen.
 

Kosten

In sommige gevallen betaalt de gemeente de cursus voor u. Als de gemeente dat niet doet, kunt u bij de Informatie Beheer Groep (IB-groep) geld lenen voor de cursus of het examen. Voorwaarde voor een lening is, dat u een cursus gaat volgen bij een taalschool met een keurmerk. Deze vindt u op de website van gemeente Rheden.Als u zelf voor de cursus betaalt, is het volgende van toepassing. Als u binnen drie jaar voor het examen slaagt, krijgt u een groot deel van het cursusgeld (70%) weer terug. Bovendien krijgt u dan ook en extra premie vanca € 680,-. Inburgering hoeft u dus niet zo veel te kosten.

Informatie

www.inburgeren.nl
www.hoemoetikinburgeren.nl
www.rheden.nl