Jeugdhulp

Wanneer u als ouder of verzorger vragen heeft over de verzorging of opvoeding van uw kind, dan bespreekt u dit in eerste instantie met familie, vrienden, buren of andere bekenden. Vaak heeft u al contact met instellingen waar uw kind komt zoals kinderopvang, de school, het consultatiebureau, uw huisarts of het ziekenhuis. Zij kunnen u vaak helpen bij het beantwoorden van uw vragen en de weg wijzen naar meer specifieke ondersteuning.

Sociale vraagbaak

Op de Sociale Vraagbaak Rheden/Rozendaal vindt u veel informatie, tips en adressen.

sociaal meldpunt

Lukt het u niet zelfstandig uw weg te vinden, neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt, 026 - 49 76 911. Dan kijken wij samen hoe u verder kunt.
 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Als het echt niet anders kan, worden er maatregelen genomen om te zorgen voor de veiligheid van het kind. Aan deze maatregelen gaat altijd een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter vooraf. De maatregel wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermingsinstelling, die voor deze uitvoering gecertificeerd is.

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Als een leerplichtambtenaar proces verbaal opmaakt wegens schoolverzuim, kan jeugdreclassering ook toegepast worden.
Naast een jeugdreclasseringmaatregel kan jeugdhulp worden ingezet. In een aantal gevallen vloeit de jeugdhulp direct voort uit de strafrechtelijke beslissing. De gecertificeerde instelling kan bepalen of (aanvullende) jeugdhulp nodig is. Hierover overleggen wij als gemeente met de gecertificeerde instelling. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en verplicht jeugdhulp in jeugdstrafrechtelijk kader te leveren.
 

Aanvraag jeugdhulp door zorgaanbieder

Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen zijn bevoegd om in het kader van de Jeugdwet jeugdigen direct door te verwijzen naar jeugdhulpverlening. Zij kunnen via deze site een aanvraag voor jeugdhulp indienen.

2015 is een overgangsjaar

2015 is een overgangsjaar. Krijgt uw kind in zowel 2014 als 2015 (jeugd)hulp? Dan verandert er in 2015 nog niets. Dat is het overgangsrecht:

  • Uw kind houdt het recht op zorgt die hij of zij al ontvangt (dit is de zorg die in de jeugdzorg-indicatie staat)
  • Uitgangspunt is dat uw kind dezelfde zorgverlener houdt
  • Het overgangsrecht geldt tot de einddatum van de jeugdzorg-indicatie van uw kind, en uiterlijk tot 1 januari 2016