Aanvraag Jeugdhulp door zorgaanbieder

Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen zijn bevoegd om in het kader van de Jeugdwet jeugdigen direct door te verwijzen naar jeugdhulpverlening.

Een gesprek met een consulent van de gemeente is in dat geval niet direct nodig. Er is wel een beschikking voor jeugdhulp nodig. Zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente Rheden of Rozendaal kunnen deze aanvraag voor jeugdhulp samen met ouders via het digitale formulier indienen.

Benodigde informatie

In het formulier vragen we u om de volgende gegevens:

  • Naam, adres, geboortedatum en bsn van de jeugdige
  • Naam van de wettelijk vertegenwoordiger(s) en eventuele afwijkende adresgegevens
  • Naam en AGB-code van de zorgaanbieder
  • Productcode, omvang en begin- en einddatum van de zorg die wordt ingezet
  • Doelstellingen van de zorg
  • Handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger(s) en eventueel de jeugdige zelf     (indien ouder dan 12 jaar) voor akkoord voor de aanvraag van de zorg
  • Verwijsbrief van de arts

* Het is mogelijk om bijlages zoals Word-bestanden, pdf-documenten en foto's toe te voegen als bijlage bij het formulier.

Geen medische gegevens

Omdat wij ons houden aan de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens, vragen we in het formulier geen inhoudelijk medische gegevens over de behandeling of vertrouwelijke patiëntgegevens.

Procedure

Als u het formulier digitaal verstuurt, ontvangt u automatisch een bevestiging van de aanvraag per mail. Aan deze aanvraag voor jeugdhulp kunnen geen rechten ontleend worden. Een consulent neemt de aanvraag in behandeling. Binnen 2 weken na de aanvraag wordt de beschikking naar de inwoners verstuurd en krijgt de zorgaanbieder een toewijzing voor de zorg.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het Sociaal Meldpunt