Jeugdhulp

Hier vindt u meer informatie over jeugdhulp, jeugdbescherming, sociale vraagbaak en sociaal meldpunt

  • Jeugdhulp

    Wanneer u als ouder of verzorger vragen heeft over de verzorging of opvoeding van uw kind, dan bespreekt u dit in eerste instantie met familie, vrienden, buren of andere bekenden. Vaak heeft u al contact met instellingen waar uw kind komt zoals kinderopvang, de school, het consultatiebureau, uw huisarts of het ziekenhuis. Zij kunnen u vaak helpen bij het beantwoorden van uw vragen en de weg wijzen naar meer specifieke ondersteuning.

  • Aanvraag Jeugdhulp door zorgaanbieder

    Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen zijn bevoegd om in het kader van de Jeugdwet jeugdigen direct door te verwijzen naar jeugdhulpverlening.