Zorg, welzijn, werk en jeugd

 • Kinderburgemeester en Jongerenraad

  De gemeente Rozendaal heeft een Kinderburgemeester en een Jongerenraad.

 • Melden discriminatie

  04 mei 2022

  Voelt u zich, als inwoner van Rozendaal, ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bent u getuige geweest van discriminatie?

 • Sociaal Domein

  Informatie over o.a. eetclub Rozendaal, de Serre van Rozendaal en de Sociale Vraagbaak

 • Sociaal meldpunt

  Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw zorg- en ondersteuningsvragen. Of het nu gaat om zorg, (arbeids)participatie, jeugdhulp of begeleiding. De consulenten bij het Sociaal Meldpunt werken zowel ten behoeve van de inwoners van Rheden als voor de inwoners van Rozendaal.

 • WMO

  Hier vindt u meer informatie over diverse voorzieningen, de WMO-digikrant, Regiotaxi, Plusbus en huishoudelijke verzorging

 • Maatschappelijk werk

  Hier vindt u meer informatie over de Wet inburgering (WI)

 • Welzijnssubsidies

 • Werk en inkomen

  De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de wetten en regelingen op het gebied van werk en inkomen uitbesteed aan de gemeente Rheden.

 • Minimabeleid en SHV. raadsbesluit

  08 april 2021, pdf, 146kB
 • Verordening schuldhulpverlening

  08 april 2021, pdf, 128kB
 • Werkgeversservicepunt (WSP)

 • Vrijwilligersverzekering

  Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Lang niet alle vrijwilligers zijn goed verzekerd. De gemeente Rozendaal heeft daarom met ingang van 1 januari 2010 twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

 • Meldpunt psychische hulp (Wvggz)

  Hier vindt u meer informatie over het meldpunt psychische hulp

 • Huiselijk geweld of kindermishandeling

  Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders.

 • Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats