Coronavirus en veilig stemmen in het stemlokaal

Vanwege het coronavirus nemen we extra maatregelen in de stembureaus. We volgen de richtlijnen van het RIVM zodat u veilig kunt stemmen en de stembureauleden veilig kunnen werken.

Blijf thuis als u corona heeft of klachten die op corona kunnen wijzen. U kunt iemand anders machtigen namens u een stem uit te brengen.

Basismaatregelen in het stembureau

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Draag een mondkapje
  • Ontsmet uw handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

Extra maatregelen

  • Bij de ingang van het stembureau doet u een gezondheidscheck. Beantwoordt u een van de vragen met ‘ja’? Dan mag u niet in het stembureau stemmen. U kunt iemand anders machtigen namens u een stem uit te brengen.
  • We richten het stembureau zo in dat u 1,5 meter afstand van de andere stemmers en de stembureauleden kunt houden. We plaatsen ook ‘kuchschermen’.
  • U laat uw identiteitsdocument aan het stembureaulid zien door deze voor het glas van het kuchscherm te houden.
  • We reinigen potloden, stemhokjes, tafels, etc. regelmatig.
  • In elk stembureau is een extra stembureaulid aanwezig. Deze persoon houdt in de gaten dat het niet te druk wordt. Ook wijst hij of zij u zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt u om uw handen te reinigen.

Meer informatie

Bekijk de infographic ‘Maatregelen in het stemlokaal’ op de website van de Rijksoverheid.