Briefstemmen voor 70-plussers

Bent u op 17 maart 2021 70 jaar of ouder? Dan mag u ook per brief stemmen. Alle documenten die u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u per post thuis.

  • Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempas (op uw stempas staat ‘stempluspas’).
  • Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een uitleg over het briefstemmen.
  • Bekijk deze uitleg ook in dit filmpje. Bekijk de uitgeschreven tekst van de video op de website van de Rijksoverheid.

Stem uitbrengen

U kunt op twee manieren uw briefstem uitbrengen:

Briefstem per post versturen

U kunt uw briefstem per post versturen. Doe uw briefstem in de retourenvelop en doe deze vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur op de post, zodat uw stem op tijd aankomt.

Briefstem afgeven bij het briefstembureau op het gemeentehuis

U kunt uw briefstem ook afgeven bij het briefstembureau op het gemeentehuis, Kerklaan 1. Dit kan op onderstaande data:

  • Op 10, 11 en 12 maart tussen 8.30 en 12.30 uur 
  • Op 15, 16 en 17 maart tussen 7.30 en 21.00 uur