Verzoek tot het in gebruik geven van grond

In verband met de inrichting, de omvang en het karakter van de gemeente is het beleid van de gemeente er op gericht, anders dan in specifieke, incidentele of projectmatige gevallen, geen grond in gebruik te geven.

De voorwaarden waaronder in specifieke, incidentele of projectmatige gevallen grond wordt uitgegeven zijn niet eenduidig en mede afhankelijk van aard, omvang, situering en overige omstandigheden.

Aanvraag

Omdat het beleid van de gemeente er in beginsel op gericht is geen grond in gebruik te geven, beschikt Rozendaal niet over een specifiek aanvraagformulier. In uitzonderlijke gevallen kan een verzoek worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9101, 6880 HH Velp.

Kosten

De kosten voor het eventueel en onder voorwaarden in gebruik geven van gemeentegrond zijn afhankelijk van aard, omvang, situering en overige omstandigheden.

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij dhr. K.M. Schaap, Cluster BBZ, tel.: 026 - 38 43 666