Natuurbrand

Lees hier meer over tips inzake natuurbrand

Natuurbrand
De veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden, zetten, samen met de provincie Gelderland en diverse gemeenten, met het project "Gebiedsgerichte aanpak  natuurbrandbeheersing Veluwe en  Achterhoek", in op het voorkomen en beheersen van natuurbranden. 
Zij geven daarbij diverse tips met betrekking tot natuurbrandveiligheid. Wij verwijzen u voor die tips en voor overige informatie over natuurbranden graag naar de site van de brandweer voor Gelderland-Midden:.