Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Op 1 januari is het landelijke “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” in werking getreden.

Dit besluit geeft regels over de brandveiligheid bij activiteiten waar niet op basis van bijvoorbeeld bouw- of milieuregelgeving brandveiligheidsvoorschriften gelden.
Organisatoren van bijeenkomsten en evenementen in de open lucht of in tijdelijke bouwwerken zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid en basishulpverlening. De organisator moet ervoor zorgen dat aan de eisen uit het Besluit voldaan wordt. In een aantal gevallen moet de activiteit vooraf gemeld worden bij de gemeente. Dit kan met behulp van het meldingsformulier".