Brandweer

De gemeente Rozendaal is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland-Midden.

Ten behoeve van de bij deze regeling aangesloten gemeenten is er een Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) opgericht ter vervulling van een aantal regionale en verlengd-lokale taken op het gebied van de brandweer en de geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen.

Alarmnummer

In geval van ernstige nood dient u het alarmnummer 112 te bellen.
 

Kosten

Voor noodgevallen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Voor informatie betreffende eventuele kosten in overige gevallen kunt u zich via de hieronder genoemde reguliere nummers tot de hulpverleningsdienst in Arnhem, respectievelijk tot de brandweerpost in Velp wenden

Informatie

Voor informatie over brandveiligheid en brandpreventie kunnen inwoners van Rozendaal alsmede in Rozendaal gevestigde bedrijven terecht bij:
Brandweer Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
tel: 0800 8446 000
 
De brandweer heeft meerdere werklocaties in de regio Gelderland-Midden.Het bezoekadres in de directe omgeving van Rozendaal is:
Brandweer Gelderland-Midden
Noorder Parallelweg 21
6881 RW  Velp
 
U kunt de brandweer telefonisch bereiken op:Tel. 0800 8446 000.Voor spoedgevallen belt u 112!

Voor een overzicht van alle brandweerkazernes in Gelderland-Midden verwijzen wij u naar de website: www.brandweer.nl/gelderland-midden

 E-mail: brandweer@vggm.nl

Websites:

www.brandweer.nl/gelderland-midden

www.vggm.nl

www.natuurbrandrisico.nl

Brandpreventie