Tarieven trouwen op het gemeentehuis

Tarieven gemeentehuis 2021

In Euro's

Maandag om 8.30 uur Gratis
Bescheiden huwelijk/geregistreerd partnerschap (woensdag om 14.00 uur of om 15.00 uur) € 200,-
Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur € 405,-
Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur € 610,-
Zaterdag tot 17.00 uur € 610,-
Zaterdag vanaf 17.00 uur € 810,-
Zon- en feestdagen € 810,-
Huwelijksboekje (standaard gekalligrafeerd) € 36,50
Voor het laten bijschrijven van getuigen in het huwelijksboekje bedraagt het tarief per getuige € 3,-
Kalligraferen kinderen in het huwelijksboekje (per kind) € 9,75
Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige: € 37,50
Vor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand die (Buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand is in een andere gemeente € 101,50

 

Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld en (mogelijk) gewijzigd.