Tarieven trouwen op het gemeentehuis

Tarieven gemeentehuis 2022

In Euro's

Maandag om 8.30 uur Gratis
Bescheiden huwelijk/geregistreerd partnerschap (woensdag om 14.00 uur of om 15.00 uur) € 205,-
Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur € 410,-
Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur € 620,-
Zaterdag tot 17.00 uur € 620,-
Zaterdag vanaf 17.00 uur € 820,-
Zon- en feestdagen € 820,-
Huwelijksboekje (standaard gekalligrafeerd) € 37,-
Voor het laten bijschrijven van getuigen in het huwelijksboekje bedraagt het tarief per getuige € 3,-
Kalligraferen kinderen in het huwelijksboekje (per kind) € 9,90
Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige: € 38,-
Vor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand die (Buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand is in een andere gemeente € 103,-

 

Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld en (mogelijk) gewijzigd.