Tarieven huwelijk Kasteel Rosendael

Hier vindt u de tarieven voor het trouwen op Kasteel Rosendael.

 

Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld en (mogelijk) gewijzigd.

Tarieven voltrekking huwelijk op Kasteel Rosendael 2022

In Euro's

Dinsdag t/m vrijdag tot 17.00 uur €    410,- *
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur €    620,- *
Zaterdag tot 17.00 uur €    620,- *
Zaterdag vanaf 17.00 uur €    820,- *
een trouwboekje of partnerschapboekje met standaard omslag € 37,-
een trouwboekje of partnerschapboekje met omslag “kasteel Rozendaal” € 43,-
Voor het laten bijschrijven van getuigen in het huwelijksboekje bedraagt het tarief per getuige € 3,-
Kalligraferen kinderen in het huwelijksboekje (per kind) € 9,90
Voor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand die (Buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand is in een andere gemeente € 103,-
* Dit betreffen de gemeentelijke leges, van de Geldersche Kasteelen ontvangt u een aparte nota voor het gebruik van het kasteel..