Tarieven huwelijk Kasteel Rosendael

Hier vindt u de tarieven voor het trouwen op Kasteel Rosendael.

 

Deze tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld en (mogelijk) gewijzigd.

Tarieven voltrekking huwelijk op Kasteel Rosendael 2020

In Euro's

Dinsdag t/m vrijdag tot 17.00 uur €    405,- *
Dinsdag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur €    610,- *
Zaterdag tot 17.00 uur €    610,- *
Zaterdag vanaf 17.00 uur €    810,- *
Huwelijksboekje (standaard gekalligrafeerd) € 36,50
Voor het laten bijschrijven van getuigen in het huwelijksboekje bedraagt het tarief per getuige € 3,-
Kalligraferen kinderen in het huwelijksboekje (per kind) € 9,75
Voor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand die (Buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand is in een andere gemeente € 101,50
* Dit betreffen de gemeentelijke leges, van de Geldersche Kasteelen ontvangt u een aparte nota voor het gebruik van het kasteel..