Voorbereiding

Iedereen heeft zijn eigen wensen en ideeën over de huwelijksvoltrekking, in ieder geval dienen er een aantal zaken van te voren geregeld te worden.

Wat moet u allemaal regelen als u wilt trouwen?

Iedereen heeft zijn eigen wensen en ideeën over de huwelijksvoltrekking, in ieder geval dienen er een aantal zaken van te voren geregeld te worden.

Datum

U wordt geadviseerd op tijd contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken, tel (026) 38 43 667 of (026) 38 43 671 over de datum en het tijdstip waarop u wilt trouwen. Daarnaast is het belangrijk ook meteen aan te geven op welke locatie u wilt trouwen. Als u de huwelijksdatum heeft vastgelegd, ontvangt u hiervan een huwelijksbevestiging. Ongeveer 4 tot 6 weken van te voren krijgt u van de gemeente Rozendaal de rekening van de te betalen leges voor uw huwelijk. Deze dienen 2 weken voor uw huwelijk te zijn voldaan.

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap (ondertrouw)

Het ‘in ondertrouw gaan’ is per 1-9-2015 komen te vervallen. U kunt een melding doen van ‘voorgenomen huwelijk/partnerschap’ Dit doet u bij uw trouwgemeente. Bij de gemeente Rozendaal kunt u gebruik maken van dit formulier. De tijd tussen het huwelijk/partnerschap  en uw ‘melding voorgenomen huwelijk/partnerschap mag niet langer  dan een jaar zijn en korter dan veertien dagen. De gemeente controleert aan de hand van de BasisRegistratie Personen of u bevoegd bent om te trouwen.

Voorwaarden

Naar aanleiding van uw melding kijkt de gemeente of u huwelijksbevoegd bent, ofwel of u mag trouwen. U dient bijvoorbeeld meerderjarig te zijn en niet gehuwd. Dit blijkt uit de basisregistratie personen (BRP). Als er twijfel is over de burgerlijke staat, dan kan het zijn dat we om aanvullende stukken vragen. Ook kan het in dit geval voorkomen dat er stukken uit het buitenland moeten komen. U krijgt hierover informatie van de afdeling Burgerzaken. Als u tenminste zestien of zeventien jaar oud bent en uw partner ook, dan is het toch mogelijk om te trouwen. De vrouw moet dan wel een doktersverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is of een kind heeft gekregen. Als dat niet het geval is of als de trouwlustigen nog geen zestien jaar oud zijn dan moet u dispensatie aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Er is in deze situatie altijd toestemming nodig van de ouder(s) of gezaghouder(s) die het gezag heeft/hebben.

Wat heeft u verder nodig

Bij het in ondertrouw gaan dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een rijbewijs).

Getuigen

Bij de huwelijksvoltrekking moet elk bruidpaar minimaal 2 getuigen hebben en dit mogen er maximaal vier zijn. Tesamen met het formulier van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap dient  u een aantal gegevens van uw getuigen op te geven Van de getuigen zijn de onderstaande gegevens nodig:

  • naam en volledige voornamen
  • geboortedatum
  • adres
  • woonplaats
  • eventuele familierelatie tot de bruid of de bruidegom
  • Tevens dient er van elke getuige een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden ingeleverd.

Een getuige moet meerderjarig zijn, dat wil zeggen minstens 18 jaar of getrouwd zijn. Uiterlijk drie weken vóór het huwelijk moeten de getuigen bij de gemeente Rozendaal bekend zijn.

Welke naam......

Wanneer u gaat trouwen, kunt u, na de huwelijksvoltrekking kiezen welke naam u in het dagelijks leven wilt gebruiken. U heeft vier mogelijkheden:

  • uw eigen naam
  • de naam van uw echtgeno(o)t(e), gevolgd door u eigen naam
  • uw eigen naam, gevolgd door die van uw echtgeno(o)t(e)
  • de naam van uw echtgeno(o)t(e)

Om uw keuze vast te leggen, dient u contact op te nemen met uw woongemeente. Let wel: op officiële documenten wordt altijd uw eigen geslachtsnaam vermeld.