De huwelijksvoltrekking

Bij de gemeente Rozendaal is het mogelijk om 365 dagen per jaar te trouwen.

Bij de gemeente Rozendaal is het mogelijk om 365 dagen per jaar te trouwen, dus ook op zon- en feestdagen. Gemiddeld duurt een huwelijksvoltrekking 30 minuten. Dit is inclusief binnenkomst, officiële huwelijksvoltrekking en toespraak.

Trouwambtenaar

Uw huwelijk wordt voltrokken door een daarvoor aangestelde trouwambtenaar oftewel buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De gemeente Rozendaal telt 9 trouwambtenaren. U krijgt 4 tot 6 weken voor uw trouwdag bericht welke trouwambtenaar u zal gaan trouwen. U kunt zelf contact met haar/hem opnemen voor het maken van een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw persoonlijke wensen rondom de huwelijksvoltrekking aangeven. In Rozendaal is het mogelijk dat u uw huwelijk laat sluiten door een eigen trouwambtenaar. Er gelden hiervoor 2 voorwaarden:

  • uw trouwambtenaar is al benoemd in een andere gemeente, en
  • uw trouwambtenaar is beëdigd bij de rechtbank.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek richten aan het college van B&W van de gemeente Rozendaal. Bij dit verzoek dient u de bovengenoemde documenten bij te voegen. Uw trouwambtenaar zal dan benoemd worden als trouwambtenaar van de gemeente Rozendaal voor de dag van uw huwelijk.

Kerkelijk huwelijk

Een kerkelijke inzegening van het huwelijk mag pas plaatsvinden als u voor de wet bent getrouwd. U moet dus eerst bij de gemeente trouwen voor de wet en daarna pas naar de kerk. Een kerkelijk huwelijk is niet verplicht.

Rijst strooien is gevaarlijk, bellen blazen is leuk!

Het strooien van rijst is niet toegestaan in de gemeente Rozendaal in verband met gevaar voor uitglijden. Om toch feestelijk te eindigen is bellen blazen een leuk alternatief.