Vergunning voor snuffelmarkten e.d.

Een vergunning voor snuffelmarkten e.d. geeft toestemming voor het organiseren van diverse niet reguliere markten als vlooienmarkten, rommelmarkten, snuffelmarkten etc.

Een snuffelmarkt is een markt waarbij kramen worden geplaatst op de weg en waar ter plaatse aanwezige goederen worden verhandeld. Veelal wordt een snuffelmarkt gecombineerd met het plaatsen van kermisachtige attracties zoals een draaimolen en een springkussen.

Voorwaarden

Een vergunning moet aangevraagd worden indien de snuffelmarkt wordt georganiseerd in of op een voor het publiek toegankelijk gebouw of plaats, bijvoorbeeld op de openbare weg, in een tent of in een bestaand gebouw. Geen vergunning is nodig wanneer de ruimte uitsluitend geheel en voortdurend in gebruik is als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.

Kosten

Vergunning voor snuffelmarkten e.d. € 35,-

Bijzonderheden

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. K.M. Schaap, tel.: 026 - 38 43 666

Aanvraag

Een ieder die een dergelijke markt wil organiseren moet een aanvraag om een vergunning indienen bij de burgemeester van Rozendaal. Een dergelijke aanvraag dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

  • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
  • Gegevens over het object/de locatie waarvoor ontheffing wordt verlangd
  • Gegevens over de kramen die geplaatst zullen worden en de waren/goederen die zullen worden uitgestald/verkocht
  • Gegevens over de periode(s) waarvoor vergunning wordt verlangd

In de praktijk wordt vrijwel nooit vergunning voor een dergelijke markt in Rozendaal verleend, aangezien de beperkte schaal en omvang van de gemeente zich daar niet of nauwelijks voor lenen.