Vergunning voor seksbedrijf

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedsrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden.

Op grond van artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, de burgemeester een sexinrichting te exploiteren in door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Bijzonderheden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op, telefoonnummer 026 - 38 43 666.