Toestemming borden paatsen langs openbare weg

Tijdelijke voorwerpen op de openbare weg worden meestal geplaatst om een evenement publiekelijk aan te kondigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beurzen, shows, tentfeesten, straatmarkten en circussen.
Er mogen uitsluitend driehoeksborden geplaatst worden op de door de gemeente aangewezen locaties en overigens is het beleid van de gemeente in beginsel op het volgende gericht:
• Er wordt alleen vergunning verleend voor het plaatsen van reclameborden voor eenmalige evenementen;
• Er wordt vergunning verleend voor maximaal 6 reclameborden
• Er wordt slechts vergunning verleend voor reclameborden betreffende evenementen die in Rozendaal dan wel in buurgemeente Rheden plaatsvinden;
• In afwijking van punt 2. wordt ook vergunning verleend voor reclameborden betreffende evenementen die door Rozendaalse verenigingen buiten Rozendaal worden gehouden;
• Indien er vergunning voor een bepaald tijdvak is verleend/zal worden verleend, zal er in die periode geen andere vergunning verleend worden;
• Er wordt geen vergunning verleend voor handelsreclame van bedrijven betreffende de promotie van shows, verkoopacties e.d..

Kosten

Vergunning tot plaatsen voorwerpen op openbare weg. Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10a:    
• voor 1 dag    € 29,-
• langer dan een dag tot een week    € 38,-
• langer dan een week tot een maand    € 87,-
• langer dan een maand tot 6 maanden    € 190,-
• langer dan 6 maanden tot een jaar    € 380,-

Bijzonderheden

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. K.M. Schaap, tel.: 026 - 38 43 666

Aanvraag

De aanvraag voor een vergunning tijdelijke reclameborden dient minimaal 2 maanden voorafgaande aan de gewenste plaatsingsdatum te worden ingediend. Bij aanvraag dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:
• Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;
• Gegevens over de reden van plaatsing;
• Wanneer de borden geplaatst worden en wanneer ze weer worden verwijderd;
• Aantal te plaatsen reclameborden.